Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 754 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Albert Langhout
Rinske Betten
Jan Russchen
Willem de Vries
Jan Willem Dijkstra
Jan Rinsma
Jan Willem Dijkstra

Adres: Oosterwolde 425 = 587

Nog niet gecontroleerd