Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 765 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Geert Hendriks Nijenhuis
Hendrik Nijenhuis
Thomas de Heij
Jan van der Veen
Sipke de Vries
Jan Nuwolt
Jacob van der Gaast
Harm Louwes

Adres: Oosterwolde 432 = 595 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd