Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 767 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ietje Bruinsma
Martje Langhout
Ype Kuiper
Jantje van der Weij
Hendrikje Betten
Ruurd Dokter
Antje Kuiper
Martje de Vries
Geeske de Vries

Adres: Oosterwolde 433 = 596 (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd