Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 770 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Helena Geertruida Schruijff (echtgen. van Jan Lieuwe Oostra)
Nelis Oostra
Femmigje Kamerling, (wed. Albert Kroes)
Grietje Wijnstra
Anna Bergsma
Boukje Tjeerdina Gaastra
Jantje Bouma
Jan Menger
Jacob de Vries (boerenknecht)
Renze Betten (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 435 = 598

Nog niet gecontroleerd