Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 777 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hendrik van Ek
Rink Fokkema
Albert Rouwkema
Hiltje Hof
Hidde Faber
Hendrik Rouwkema

Adres: Oosterwolde 441 = 605

Nog niet gecontroleerd