Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 778 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Harmen de Vries (boerenknecht)
Jan de Vries (boerenknecht)

Adres: Oosterwolde 605I

Nog niet gecontroleerd