Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 779 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Eise Oosterloo

Adres: Oosterwolde 605a

Nog niet gecontroleerd