Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 788 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pieter R. de Vries (schoonzoon)
Jantje Luiting (dochter)
Jacob de Vries (kleinzoon)

Adres: Oosterwolde 447 = 612 (Rijweg 44)

Nog niet gecontroleerd