Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 789 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Antje Jitzes Hofma
wed. Foppe Woudstra
wed. Jan Sloterwijk
(Antje van der Schaaf)
Pieter Haanstra

Adres: Oosterwolde 447a = 613 (Rijweg 42)

Nog niet gecontroleerd