Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 790 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Pieter Posthumus
Baukje van der Visser
Antje Bergsma
wed. J. Brandsma (huishoudster)
(Romkje Annema)
Jan Brandsma (kind van R. Annema)
Trijntje Brandsma (idem)

Adres: Oosterwolde 448a = 614 (Rijweg 40)

Nog niet gecontroleerd