Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 799 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Rein Zoet
Albertje Bijmholt
Jouke Lukkes
Aaltje de Haan
Sipke Wielinga
Trijntje Nelligje Visser
Jouke Lukkes
Antje Haak (naar Hw. 228)

Adres: Oosterwolde 448c = 619 (Rijweg 24) (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd