Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 801 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Bethlehem
Gerrit Assies (uitvoerder Ned. Heide Mij.)
Albert Beekhuis (uitvoerder Ned. Heide Mij.)

Adres: Oosterwolde 448d = 620 (Groote Singel 1)

Nog niet gecontroleerd