Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 802 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jan Bethlehem
Daniel Bonne

Adres: Oosterwolde 620a (Groote Singel 3)

Nog niet gecontroleerd