Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 817 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Anna Elizabeth Bergsma
Geertje Zandstra
Pietje Hof
Margjen Schurer, wed. Anne de Boer (moeder)

Adres: Oosterwolde 461 = 635 (Brink 5)

Nog niet gecontroleerd