Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 820 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Wijtze de Vries
Job Roukema

Adres: Oosterwolde 463 = 638 (Brinkstraat 2)

Nog niet gecontroleerd