Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 821 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Gepke Herder
Fokke Annema
Hendrik R. ? Hartkamp

Adres: Oosterwolde 464 = 639 (Brinkstr. 3)

Nog niet gecontroleerd