Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 829 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Johannes Albertus Mulder
Gerrit Duursma
IJntze Ruiter
Jan Cornelis Veenkamp
Johannes Georg Grosman
Cornelis Hiemstra
Johannes Lodewijk de Vries
Jisk Kingma

Adres: Oosterwolde 468 = 643 (Brinkstr. 7) (zie vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd