Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 834 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Catharina Elisabeth Kasimier
Hermina van der Heide

Adres: Oosterwolde 470 = 645 (Brinkstraat 9) (vervolgkaart)

Nog niet gecontroleerd