Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 838 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Marinus Stoffels

Adres: Oosterwolde 472a = 648 (Brinkstra. 12)

Nog niet gecontroleerd