Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 839 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Fredericus Jan ter Borgh
Berend Moed
Sietze van der Veen
Harm Blaauwbroek
wed. Hendrik Oenes Nieuwenhuis, Grietje Ottema
wed. Albert Dol, Tjipkjen de Jong
Hendrik van der Horst
Romkje Veenstra

Adres: Oosterwolde 473a = 649 (Brinkstr. 13)

Nog niet gecontroleerd