Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 842 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Teatske Hofman
Folkert de Boer
Janke Timmermans
Anna Elizabeth Bergsma
Akke van der Schaaf
Janke Timmerman
Jacobje Vries
Marinus Stoffels

Adres: Oosterwolde 475 = 652 (Brinkstr. 16)

Nog niet gecontroleerd