Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 843 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Jogchum Straatsma
Wiecher Foet
Lambert Hof
Roelofke de Haan
Christina Bosma
Gooitske Huitema
Albertje Hendriks
Grietje Oosterkamp

Adres: Oosterwolde 476 = 654 (Brinkstr. 17)

Nog niet gecontroleerd