Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 860 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: wed. Egbert Jedema, Aaltje Schieving (moeder)
Femmigje Jedema (zuster)

Adres: Oosterwolde 660h (Molenweg 15)

Nog niet gecontroleerd