Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 864 (voorkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hijlke Mulder
Jan Pebesma
Wietze van der Sluis
Roel Harsta

Adres: Oosterwolde 482 = 662 (Molenweg 19)

Nog niet gecontroleerd