Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 872 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Hiltje Jans Smit (wed. Klaas de Groot)
Feike Schadenberg

Adres: Oosterwolde 486 = 668

Nog niet gecontroleerd