Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 881 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Ieke Broekert
Trijntje Nelligje Visser
Jan de Vries (man en vrouw)
Geertje Heldring (man en vrouw)
Bauke Veenstra (wed. Teije Knol)

Adres: Oosterwolde 491 = 674

Nog niet gecontroleerd