Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 885 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Catharina Rooks
Evert Betten
Jantje Hoekstra
Willem Dijkstra
Anna Dijkstra
Lammert Baron
Trijntje Dijkstra
Johannes Sjabbens

Adres: Oosterwolde 492 = 675 (vervolgkaart Lieuwe van Weperen)

Nog niet gecontroleerd