Woningkaarten Ooststellingwerf – Oosterwolde, scan 931 (achterkant)

Woningkaart
Ingevoerde namen: Maria Tjeerdtje Hendrika Kasemier (zuster)

Adres: Oosterwolde 61a (vervallen)

Nog niet gecontroleerd